Postup zpracování

Zašlete nezávaznou poptávku - reaguji ihned, dozvíte se užitečné informace k projektu zdarma. Uveďte: Přesný název dokumentu

Rozsah dokumentu (tzn. podkladů), formální požadavky, styl a citační normy.

 • Členění dokumentu (jaké je požadováno, zda je předmětem poptávky jeho návrh).
 • Termíny odevzdání jednotlivých fází včetně finálního termínu.
 • Cíle a dílčí cíle (analýzy).
 • Informace o datech, zda jsou k dispozici nebo jejich pořízení je součástí poptávky. Požadavky na ně.
 • Požadavky na výzkumný vzorek - pokud se jedná o výzkum.
 • Metody a analytické nástroje (zda jsou požadovány konkrétní nebo mají být součástí návrhu).
 • Fáze rozpracovanosti, pokud již byly práce na dokumentu zahájeny a komenty k současné verzi.
 • Popis problému a otázky k zodpovězení, pokud se jedná o písemnou konzultaci.
Po vyjasnění poptávky je Vám obratem zaslána zdarma nabídka, která obsahuje: 
 • Stanovení ceny za práci (nejčastěji formou ceny za stranu textu či za jednotlivé fáze a to i v případě písemných konzultací).
 • Bližší popis postupu zpracování korespondující s potřebami Vašeho konkrétního zadání.
 • Otázky k řešení.

Objednávka:

 • Domluvené parametry projektu včetně timingu.

Postup zpracování:

 • Založen na postupné tvorbě dokumentu a zapracovávání Vašich komentů
 • Výhodou možnost průběžného sledování jeho tvorby a minimalizace vzniku nedorozumění a nedostatků.
 • Přesný popis postupu Vám bude zaslán jako součást všeobecných podmínek.

Vyúčtování projektu:

 • Finanční plánování projektu.
 • Přehledná kalkulace projektu.
 • Průběžná kontrola nákladů a plnění plánu.

Následné služby:

 • Např. PowerPointová prezentace.
 • Odpovědi na doplňující otázky k dokumentu.
 • Doplňující materiály.