Těším se na vaše dotazy

KONTAKT

Ing. Pavlína Vybíralová

www.odbornetexty.com

Online

Nonstop

IČO 67907644, DIČ CZ67907644,Fyzická osoba zapsaná v rejstříku od 25. 4. 2001. Evidenční číslo ŹL: 320603-28606. Sídlo: Nedomická 6, Všetaty 277 16.


Poptejte online a nezávazně
- odpověď okamžitě, 

- užitečné informace k projektu zdarma.

Napište krátce, jakou službu hledáte, obratem se dozvíte vše potřebné.

Otázky a odpovědi

Sháním podklady pro bakalářskou / diplomovou práci, je možné se na Vás obrátit?
Ano. Zašlete nezávazně krátkou poptávku. Vše se obratem dozvíte včetně užitečných informací pro další rozhodování.

Potřebuji připravit PowerPointovou prezentaci do zaměstnání. Je možná spolupráce?
Ano. Pokud máte vlastní šablonu, kterou preferujete, zašlete ji spolu s údaji. Cena Vám bude nabídnuta dle počtu stran.  

Zpracovávám bakalářskou práci a nevím, zda jdu správným směrem. Potřebuji konzultovat koncept, ale vedoucí práce na mne nemá čas. Je možné se poradit?
Ano, zašlete Váš text včetně požadavků Vaší univerzity a zadání schváleného univerzitou. Cena konzultace Vám bude nabídnuta individuálně. 

Potřebuji dohledat judikaturu k vybranému případu k následnému zpracování. Je možná spolupráce?
Ano, specifikujte problém - Zákon a ustanovení, která Vás zajímají, případně soudní instanci, teritorium - ČR / EU.

Při zpracování diplomové práce jsem se dostal do slepé uličky a nevím, jak problém řešit.  Je možné problém konzultovat?
Ano, zašlete Váš text včetně požadavků Vaší univerzity a zadání schváleného univerzitou. Cena konzultace Vám bude nabídnuta individuálně.  

Nemám žádnou zpětnou vazbu od vedoucího bakalářské práce. Je možné ji zkontrolovat po věcné a formální stránce a doporučit úpravy případně zjištěných nedostatků? Bojím se odevzdat svou první práci bez jakékoliv kontroly.
Ano, zašlete Váš text včetně požadavků Vaší univerzity a zadání schváleného univerzitou. Cena kontroly práce Vám bude nabídnuta individuálně dle rozsahu.

Nedaří se mi sehnat zdroje z praxe pro analytickou část diplomové práce. Byly mi přislíbeny avšak nyní firma odmítla sdělit své interní informace. Jak to řešit?
Ano, zašlete teoretickou část textu včetně požadavků Vaší univerzity a zadání schváleného univerzitou. Nabídnu Vám údaje z praxe jiného subjektu či jiné náhradní řešení. Cena zdrojů Vám bude nabídnuta individuálně dle rozsahu. 

Potřebuji rešerši zdrojů z Web of Science do úvodu k výzkumu, který připravuji. Je možná spolupráce?
Ano, specifikujte nejlépe po odstavcích, jakým tématům se chcete věnovat a jakou úpravu preferujete (např. každý zdroj samostatný odstavec, pouze přímé citace) a zda potřebujete dodání i kompletních zdrojů.