Bakalářské a diplomové práce

Odborná pomoc při zpracování seminárních a závěrečných prací 
- když chybí zpětná vazba univerzity nebo dostatek času.

PODKLADY:

 • Vždy originální. Kontrola během zpracování viz Postup zpracování. Poptejte nezávazně. Obratem získáte užitečné informace pro další rozhodování!
 • Texty zpracované v češtině nebo angličtině.
Hlavní výhody spolupráce:  
 • Úspora za provizi zprostředkovateli.
 • Minimalizace rizik roky prověřeným postupem a to by Vás mělo zajímat. 
 • Praxe v oboru od jeho komerčního počátku před cca 19 lety. 
 • Přímý kontakt se zhotovitelem - se mnou.
 • Postupné předávání - úhrada pouze zpracovaných částí zakázky.
 • Revize zdarma (zapracování komentů).
 • Nonstop servis (včetně svátků, víkendů, v noci).
 • Zodpovědnost. Klienty nestresuji.
 • Kvalitní management projektu včetně přehledného záznamu celého procesu tvorby.
 • Reakce na Vaše e-maily obratem.
 • Nereálné projekty nepřijímám. Nabídnu možnosti řešení.
 • Úplné soukromí - absolutní anonymita objednatele - maximální diskrétnost.
 • Doručení finální práce včas včetně plnění termínů mezifází.
 • Obsah 100 % bez plagiátorství. Kontrola antiplagiátorským programem i v průběhu zpracování.
 • Možnost odstupu od projektu v průběhu celého procesu zpracování.
 • Podpora během obhajoby.
 • Možnost ukázky práce.
 • Nejsem čerstvá absolventka a má nabídka není brigáda!
 • Mám všeobecný přehled a životní zkušenosti, díky kterým dokážu úkoly řešit efektivněji než člověk ve 24 letech. Buď víte, o čem mluvím, nebo to za pár let poznáte :-)
 • Stovky realizovaných projektů a zkušenosti z praxe v řadě oborů.
 • Legální podnikání zhotovitele na základě ŽL (rozdíl od jednorázově najímaných pisatelů). 
 • Pokud nejsem ve Vašem oboru přímo specialista a existuje riziko nedostatků (týká se především přírodních věd a technických oborů), informuji Vás předem o úrovni svých znalostí, znalostí mých konzultantů a možnostech spolupráce. (Např. Vás v podkladech upozorním na pasáže, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost, dopředu se domluvíme na ustálených českých ekvivalentech odborných cizojazyčných výrazů atd.)
Cena:
 • Atraktivní cenová nabídka.
 • Cena nabízena na míru dle individuálního projektu - odlišení náročnosti, termínu dodání atd.
 • Cena za stranu finální bez pozdějšího navyšování.
 • Průběžná kontrola finančního plánu projektu - Vašich celkových nákladů.
 • Revize zdarma.
 • Titulní strana, obsah, seznam tabulek, grafů a obrázků zdarma.
 • Formátování zdarma.
 • Garance vrácení zálohy.
 • Slevy za dlouhodobou spolupráci.
 • Obchodní podmínky mailem. Možnost uzavření smlouvy. 
Příprava konceptu: 
 • Konzultace při plánování projektu - naplánování vhodných cílů, které je možné dosáhnout existujícími metodami a nástroji. 
 • Naplánování vhodného rozložení dokumentu.
 • Vyhnutí se diskutabilním postupům, slepým uličkám, příliš malému či příliš velkému rozsahu práce, nevhodným zdrojům.
 • Získání zásadních informací - pravidla, která nejsou prezentována, avšak je nutné je dodržet.

Dodání informací z praxe:

 • Dodání chybějících zdrojů z praxe pro Vaše analýzy. 

Opravy vámi zhotovených textů:

 • Zapracování komentů vedoucího práce a opravy dalších nedostatků Vašich vlastních textů.
 • Konzultace při řešení problémů spojených s plagiátorstvím či velkou shodou dokumentu, respektive malého podílu autorského textu ve Vaší vlastní práci.
 • Řešení problémů s nevhodnými zdroji ve Vašich vlastních textech.
 • Vypracování komentáře k Vaší vlastní práci -  pokud chybí zpětná vazba od vedoucího a Vy nevíte, zda je práce v pořádku a můžete ji odevzdat.

Záchrana vámi zhotovených nepovedených prací:

 • Záchrana Vašich vlastních odmítnutých prací.
 • Nevzdávejte to! Překvapí Vás, jak málo někdy stačí upravit, aby byl posudek zcela opačný!

Krizový management při finalizaci vámi zhotovených textů:

 • Krizový management při finálních úpravách a koučink. 
 • Nepodceňte zapracování komentů vedoucího! Domluvte si dopředu k ruce odborníka, který se bude ve Vaší práci orientovat.
 • Identifikace zásadních problémů ve Vaší vlastní práci, pro které nemůže být doporučena k obhajobě - stanovení priorit oprav.
 • Ve stresu na poslední chvíli je možné se dopustit zbytečných chyb a svou vlastní - jinak kvalitní - práci si v panice zdevastovat. Pomůžu Vám udržet chladnou hlavu a připravím strategii krizového řešení.