Data a metody

Data:

  • Zpracování primárních a sekundárních dat různých forem včetně textových. 
  • Třídění a kódování. 
  • Statistické zpracování, vyhodnocení a prezentace dat včetně interpretace.
  • Dodaná data, data z volně dostupných zdrojů, data z globálních vědeckých databází, případně vlastní.

Metody:

  • Kvantitativní i kvalitativní výzkumné metody.
  • Využití standardních metod a nástrojů v oboru nebo návrh metod na míru. 
  • Rešerše metod použitých k řešení daného problému.